Jan Hoekzema, begonnen als freelancer (ZZP'er) in april 2008, een jong bedrijf, maar ... met veel ervaring in de klimaat advies- en installatiebranche! In kleine en grote installaties; in nieuwbouw, verbouw of beheer; in utiliteit en industriële omgeving: wij voelen ons er thuis. Van ontwerp, tot en met de uitvoeringsbegeleiding en nazorg zijn uw installaties in goede handen.

Leidingwaterinstallaties en legionellapreventie

Onze ervaringen met leidingwaterinstallaties en legionellapreventie zijn begonnen in het jaar 2000. De Tijdelijke Regeling was in de maak. De voorschriften voor de aanleg van waterleidingen lagen al wel vast. De Waterwet was leidend in de wettelijke voorschriften. Inventarisaties en quick scans waren aan de orde. De eerste praktische aanpassingen werden uitgevoerd in 2001 en het nemen van watermonsters en analyses startte.

Werktuigkundige installaties

De ervaringen met alle facetten van alle soorten klimaatinstallaties dateren uit het midden van de 60er jaren: de visie is onveranderd gebleven: kwaliteit, energiebeperkend (energielabeling) en arbo-vriendelijk zijn de pijlers. Het beperken van ziekteverzuim, het cre'ëren van een behaaglijke, hygiënische werkomgeving zijn de doelen. Duurzaam en geïntegreerd ontwerpen is bij ons natuurlijk en vanzelfsprekend!

Flexibiliteit

Onze flexibiliteit is mede te danken aan het zorgvuldig onderhouden van goede contacten met mede-freelancers, adviseurs en leveranciers. Hierdoor kunnen wij snel, effectief en efficiënt werken. De eindcontrole en eindverantwoordelijkheid houden wij aan ons zelf.

Onafhankelijk

Onafhankelijk zijn en blijven wij van bedrijven, fabrikanten, leveranciers, buro's, instanties.

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk