Advisering naar aanleg van leidingwaterinstallaties en legionellapreventie

Op deze gebieden hebben wij alle kennis, kunde en ervaring in huis:


• Toetsing van uw eigen ontwerpen aan de wet- en regelgeving.

• Ontwerp, berekeningen, tekeningen en bestek/werkomschrijving.

• Zowel van bestaande installaties, als van nieuwbouw.

• Van quick scan tot monstername en analyse.

• Van tekening tot analyse, beheersplan en logboek.

• De noodzakelijke inzichten in wet- en regelgeving.

• Begeleiding van bouwteam, eigenaar en beheerder.

• De mogelijke toepassing van maatregelen.

• De eventuele inzet van apparatuur en control-systems.

• Het geven van second-opinion-adviezen op ontwerpen en uitvoeringen.


Advisering naar klimaatinstallaties

In ruime mate hebben wij ook hier kennis, kunde en ervaring voorhanden:


• Toetsing van ontwerpen aan het Programma van Eisen en wet- en regelgeving.

• Van programma van eisen, budgettering en ontwerp tot oplevering en nazorg.

• Ontwerp, berekeningen, tekeningen en bestek/werkomschrijving.

• Het werken in bouwteams, geïntegreerd ontwerpen of traditioneel .

• Nieuwbouw, uitbreiding en bestaande installaties (controle van de aanleg en goede werking)

• Het verzorgen van energiebeperkingsadviezen en energielabeling.

• Uitvoeringsbegeleiding en onderhoudsadvisering.

• Het onderzoeken van klimaat, binnenmilieu (Arbo) en behaaglijkheidsklachten.

• Storingslokalisering, hygiëne, binnenmilieu en troubleshooting.

• Het leveren van metingen en rapportage m.b.t. bovenstaande onderwerpen.

• Het geven van second opinion adviezen op ontwerpen.Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer willen weten? Neemt u dan snel contact met ons op.

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk