Het ontwerp van klimaatinstallaties en de daarbij behorende technieken moeten voldoen aan wettelijke voorschriften. Daarbij is het vaak van belang, dat zij energiebeperkend en flexibel inzetbaar zijn uitgevoerd en een duurzaam karakter hebben.

Een belangrijk punt is ook, dat de installaties tot in lengte van jaren aan de verwachtingen voldoen. Het Programma van Eisen hoort daar op te zijn afgestemd, met daarbij een juiste prijsstelling.

Onderhoud is heel belangrijk voor een installatie. Dit moet gemakkelijk uitvoerbaar zijn, en daarmee is in de ontwerpfase rekening gehouden. Veel ziekteverzuim is te wijten aan een onjuist ontwerp en/of gebruik en onvoldoende onderhoud. Ook de hygiène op de werkvloer en in de arbeidsprocessen, alsmede voldoende reiniging (schoonmaak) helpen mee ziekteverzuim te beperken.

Inzicht in de keuze van de technieken en overzicht over de inzetbaarheid en regelbaarheid van alle systemen en componenten in een installatie is van eminent belang: onze ervaringen staan dáár garant voor!

Het vroegtijdig in het ontwerpstadium kunnen overleggen met de ontwerpende en uitvoerende partijen is zeer van belang: een juist gebruik van materialen en inbedding van technieken zal ten goede komen aan het totaal van gebouw en installaties. Geïntegreerd ontwerpen is hiervoor hèt middel.

Het werken in bouwteamverband vereist als een zeer belangrijk component: alle bij het ontwerp en de bouw betrokken partijen moeten één doel voor ogen hebben: het zorgen voor het beoogde en afgesproken resultaat voor de opdrachtgever!

Kosten voor "troubleshooting" en het na de installatie aanpassen van installaties, om een goede werking te verkrijgen, kunnen hoog oplopen: tevoren de juiste beslissingen nemen en een gedegen coördinatie en uitvoeringsbegeleiding zijn noodzakelijk om dit te voorkomen. Het krijgen van garanties is achteraf bezien een bijna onmogelijke zaak. Onze specifieke deskundigheid op dit terrein komt hier tot zijn recht.

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk