Praktijkcases op het gebied van klimaatinstallaties, sanitair en leidingwaterinstallaties

(Ontwerp, advies, bestek, uitvoeringsbegeleiding/directievoering, oplevering, nazorg, etc.)

Rijksgebouwendienst Groningen:
 -  Dr. S. van Mesdagkliniek te Groningen (renovatie en nieuwbouw)
 -  Rijksmuseum Volkenkunde te Leiden, renovatie (management)
 -  Energiebesparingsadviezen 35 grote gebouwen en PI's (regio Noord)
Rijksuniversiteit Groningen:
 -  Kernfysica (nieuwbouw)
 -  Wis-, Sterren- en Natuurkunde (nieuwbouw)
 -  Rekencentrum bij Wis-, Sterren- en Natuurkunde (nieuwbouw)
 -  Oude Harmonielocatie (nieuwbouw, renovatie)
 -  Chemische Laboratoria (vebouw, uitbreiding)
 -  Farmaceutisch Laboratorium en Sociale Geneeskunde (nieuwbouw)
Universitair Medisch Centrum Groningen (AZG):
 -  Interne Kliniek, Chirurgie, Tandheelkunde, Keukens, Poortgebouw, KNO (renovaties)
Gemeente Groningen:
 -  Waagstraat-project te Groningen; woningen, winkels, kantoren (nieuwbouw)
 -  Butjesstraatlocatie te Groningen; woningen, parkeergarage (nieuwbouw)
 -  Energiebesparingsadviezen 25 gebouwen (kantoren, scholen en sportacc.)
Waterschappen:
 -  Waterschap Reest en Wieden: Waterschapshuis te Coevorden (nieuwbouw)
 -  Waterschap Hunze en Aa's: Waterschapshuis te Veendam (nieuwbouw)
 -  Waterschap Noorderzijlvest: Waterschapshuis te Groningen (nieuwbouw)
Gomaruscollege te Groningen:
 -  Scholengemeenschap Groningen (nieuwbouw)
Vereniging het Zonnehuis:
 -  Verpleeghuis te Zuidhorn (renovatie, uitbreiding)
 -  Verpleeghuis te Zwolle (renovatie, uitbreiding)
 -  Verpleegtehuis te Amstelveen, inclusief keuken(renovatie, uitbreiding)
 -  Verpleegtehuis te Doorn, inclusief keuken(renovatie, uitbreiding)
Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord Zuidlaren:
 -  Dennenoord, psychiatrisch centrum te Groningen (nieuwbouw)
 -  Dennenoord, psychiatrisch ziekenhuis te Zuidlaren: verpleegafdelingen, kantoren, keuken, ontspanningesruimten, etc. (renovatie, uitbreiding en nieuwbouw)
Bejaarden en verzorgingscentra:
 -  Heymansstichting Groningen: .Bejaardencentrum Hoornseheem (nieuwbouw)
.Mons. Niermanncentrum (nieuwbouw)
 -  Woningstichting Concordia Groningen: .Bejaardencentrum Maria ten Hoorn (verbouw)
.Verpleegtehuis Neerwolde (nieuwbouw)
Revalidatiecentrum Beatrixoord Haren:
 -  Therapieruimten, energiecentrum, keuken, zwembad (nieuwbouw, verbouw)
Wehkamp Zwolle:
 -  Kantoorgebouw en computercentrum te Zwolle (verbouw, uitbreiding)
 -  Magazijnen te Dedemsvaart (nieuwbouw)
Nederlandse Gasunie te Groningen:
 -  Locatie Ommen: .compressorstation stikstofmenging, computercentrum (nieuwbouw)
 -  Locaties Ommen, Ravenstein, ) .hoofdgebouwen, analysegebouwen,
   Wieringermeer, Oude Statenzijl ) compressorstations (nieuwbouw, uitbreiding)
Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen:
 -  Diverse compressorgebouwen, schakelgebouwen, o.a. locaties Emmen, Bargerveen
 -  Werktuigkundige installaties op het booreiland K3FB (Noordzee) nieuwbouw
 -  Diverse dienstengebouwen op gasboorlocaties in het land
Shell Laboratoria te Amsterdam:
 -  Expirimentele laboratoria te Amsterdam (verbouw)
Billiton, Aldel, Delesto, Kawecki, Akzo, Hoogovens, DSM:
 -  Bedrijfsgebouwen, kantoren, processen op diverse plaatsen in het land: werktuigkundige installaties, energiecentra, warmteterugwinning (nieuwbouw, verbouw, renovatie en uitbreidingen)
Nelissen Haarlem:
 -  Vuilverwerkingsbedrijf nabij Alkmaar (nieuwbouw)
Diversen:
 -  Kantoorgebouwen, verpleegafdelingen, schoolgebouwen, speciale gebouwen, hotels, en meer door het gehele land en in Indonesië (hotel en kantoren Ningsz Plaza te Djakarta, 11 verdiepingen gebouw)

Specifieke deskundigheid: materialen en afwerkingen in uitvoeringsomstandigheden, uitvoeringsbegeleiding/directievoering, coördinatie, projectleiding, onderhoudsbegeleiding.

Geïntegreerd ontwerpen, duurzaam bouwen en energiebeperkende maatregelen.

Leidingwaterinstallaties: voorschriften, uitvoering, legionellapreventie.


Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben?: neemt u snel contact met ons op.

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk