Van kracht zijn momenteel o.a.:


• Het Bouwbesluit

• NEN 1006

• De VEWIN Werkbladen


Voor Woninginstallaties:

• ISSO - 30.5


Voor Collectieve leidingwaterinstallaties:

• Waterleidingbesluit


Voor Prioritaire instellingen (midden- en hoogrisicolocaties):

• ISSO - 55.1


Voor niet-Prioritaire instellingen (laagrisico locaties):

• ISSO - 55.2


Voor koeltorens en fonteinen (laag-, midden- en hoogrisicogebieden):

• ISSO - 55.3


Voor de Industriële locaties is verder van toepassing:

• ARBO - Informatie Legionella, blad 32

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk