Legionella

Het ontwerp en de aanleg van leidingwaterinstallaties dient aan wettelijke eisen en voorschriften te voldoen. Het vervaardigen van risicoanalyses, beheersplannen, water-revisietekeningen, rapportage van maatregelen, logboek en logboekbladen dienen te voldoen aan de genoemde ISSO - Handleidingen.

Onze werkwijze zal conform bovenvermelde voorschriften plaats vinden en is er op gericht om besmettingen te voorkomen.

Wij onderhouden goede contacten en communiceren met diverse controlerende en inspecterende instanties, directies van instellingen, bedrijven en overheden.
De installateur, de beheerders van gebouwen en onderhoudspartijen worden door ons op praktische wijze geïnstrueerd.

Wij blijven nieuwe wet- en regelgeving op de voet volgen: in 2009 komt de nieuwe Waterwet!

Legionellapreventie is nog steeds in beweging en naarmate de inzichten in materie en problematiek voortschrijden, zullen ook wet- en regelgeving aan aanpassing of uitbreiding onderhevig zijn. Een legionellabesmetting is niet zo gemakkelijk te bestrijden. Gezien onze jarenlange praktijkervaring is ook de bestrijding van een besmetting is bij ons in goede handen.

NB: Voor de prioritaire instellingen (hoogrisicolocaties), zal dit jaar, 2009, van groot belang zijn: De waterleidingbedrijven zullen namens VROM-Inspectie uw leidingwaterinstallaties en beheersplan inspecteren en toetsen aan de nieuwste voorschriften.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Specifieke deskundigheid: Materialen, ontwerpen, uitvoeringsbegeleiding, coördinatie, onderhoudsbegeleiding, het geven van second opinions op ontwerpen en uitvoeringen, inzet van automatische douches, alternatieve systemen, bewaking, beveiliging en GBS-oplossingen.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Q.ualiteit, Communicatief, Energiek, Flexibel en Onafhankelijk